Top 20 Jugalbandhi Songs

Raag Rang (Kadri Gopalnath)Sai Bhajan (Ustad Sultan Khan)Nat Bhairavi (Tarun Bhattacharya)Puriya Dhanashri (Tarun Bhattacharya)Bhatiali (Tarun Bhattacharya)Bhairav - Alap (Dr M Balamuralikrishna)Raga Abhogi Kanada (Nazakat Ali)Kalavati (Tarun Bhattacharya)Raga Gujri Todi (Rajan Sajan Mishra)Charukeshi (Tarun Bhattacharya)Raga Hindolam (Ramani N)Raga Bahadi (Ramani N)Ragam Tanam Pallavi (Kadri Gopalnath)Vathapi Ganapathim (Kadri Gopalnath)Ragam Thanam Pallavi (Ravi Kiran)Krishna Nee Begane Baro (Kadri Gopalnath)Raga Chandrakauns (Hirabai Barodekar)Homeward Bound (Ronu Majumdar)Bhairav - Khyal - Teental (Dr M Balamuralikrishna)Devineeye Thunai (Geetha Raja)