Last Downloaded Kashmiri Songs

Yaar Yikhna Chhum Kraar Poshan (Ghulam Hassan Sofi)Mastaan Dil Karaaro Dil He (Raj Begum)Jaan Vandiyon Haab-Paan Vandiyon, Zuv Te Jaan Vandiyo (Ghulam Hassan Sofi)Chalayam Mas Dil Me Taamas Shar (Vijay Malla)Daeed Chyan Yaaro Paan Maaray (Arti Tiku)Chinar (Bhajan Sopori (Santoor))Akh Tchhe Te Beyi Bu Ganzir Mabah (Vijay Malla)Durdaan Kadardaan Meharbaan Me Mo Rosh (Naseem Akhtar)Soz Ashkun Boz (Ghulam Hassan Sofi)Latan Hund Maz (Lal Vakh) (Arti Tiku)Kaensi Maa Raevin Shurey Paan (Habba Khatoon)Aki Lati Yeeheim (Habba Khatoon)Village Song (Bhajan Sopori (Santoor))Gari Draam Kemi Taam Draaye Lo Lo (Surinder Kaur)Madano Parado Royak Kul (Shameema (Dev) Azad)Parimahal (Bhajan Sopori (Santoor))Dil Agar Pos, Zulfi Kis Jaalas Manz Maklaawtan (Various)Yaar Yito, Ha Yaar Yito, Yaar Yito Myonyay, Aashiq N Deedaar Dito (Shameema (Dev) Azad)Tchi Yiwaan Roshi Chhukh (Kailash Mehra)Aemyaar Kornas (Ghulam Hassan Sofi)